O nama

Osnovne informacije o preduzeću Royal Detox Research d.o.o.

Preduzeće ROYAL DETOX RESEARCH je nastalo logičkim sledom kao ogranak preduzeća koje se bavi proizvodnjom boja i drugih dekorativnih premaza najvišeg svetskog kvaliteta. Kako je princip poslovanja tog preduzeća bio uvek baziran na saradnji sa najboljim stručnjacima iz raznih oblasti radi postizanja najboljeg kvaliteta i, OBAVEZNO, najvišeg nivoa ekološke prihvatljivosti, vremenom se izdvojila želja za istraživanjem široke lepeze minerala.

To preduzeće je osnovano davne 1990. godine a istraživanja minerala su intenzivirana 2002. god. Kao jedan od rezultata, došao je i jedinstveni u svetu PATENT za boju koja detoksikuje i prečišćava vazduh u prostorijama do 99%.

Obzirom da je zajednički imenitelj oba preduzeća ZDRAV ŽIVOT u uslovima sveopšte zagađenosti, pokrenuta su istraživanja minerala i drugih prirodnih supstanci kako bi se kreirali, ispitali i napokon stavili u promet nejkvalitetniji dijetetski suplementi širokog spektra delovanja u zaštiti, prevenciji i poboljšanju opšteg stanja organizma.

 

Taj način razmišljanja i dugo godina uspesne i korektne saradnje sa vrhunskim stručnjacima iz potrebnih i odgovarajućih oblasti, doveo je do toga da za PRIMARNI cilj odredimo istraživanje, obradu i FARMACEUTSKO ČIŠĆENJE ZEOLITA, svakako najkorisnijeg minerala nastalog prirodnim putem.

Godine truda su bile uspešne i osnovan je ROYAL DETOX RESEARCH koji već ima dva registrovana preparata na bazi ZEOLITA-CLINOPTILOLITA dok su još dva u procesu završnih ispitivanja i registracije.

 

To su tek počeci u stvaranju ozbiljne linije proizvoda koji nose zajedničko ime ZEO-LEX ZEOLITE.

U njihovom stvaranju su učestvovali mnogi domaći i strani stručnjaci koji su nam u međuvremenu kroz korektnu saradnju postali i prijatelji dok je GLAVNI MENTOR SVETSKI PRIZNATI STRUČNJAK ZA ZEOLITE PROF. DR. BOGDAN BOČKOVIĆ sa VMA (u penziji). Njegovi radovi se koriste kao stručna literatura,izmedju ostalih,i na FARMACEUTSKOM FAKULTETU u BEOGRADU.